กิจกรรมเทสต์แอนไทม์


กิจกรรม 5 หมู่ไปโรงเรียน

ด้วยบริษัทวิชไวย์ กรุ๊ป จำกัด ได้มีกิจกรรมแจกเครื่องดื่มมูสนมนิวซีแลนด์โภชนาการสูง โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 1.มีการบรรยายในเรื่องของการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ให้น้อง ๆ มีความรู้ความเข้าใจในการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อรางกาย 2. ชวนน้องๆเต้นเสริมพัฒนาการผ่านบทเพลง 5 หมู่ที่จะทำให้น้องๆ ได้ออกกำลังกายไปพร้อมกับมีความรู้ด้านโภชนาการ 3.แจกเครื่องดื่มให้น้องๆ 
โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมคือ อยากให้คำนึงถึงการรับประทานที่ครบ5หมู่มีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อเสริมสร้างพัฒนการที่ดีและเจริญเติบโตอย่างเต็มวัย


 

กิจกรรม 5 หมู่ไปโรงเรียน


ด้วยบริษัทวิชไวย์ กรุ๊ป จำกัด ได้มีกิจกรรมแจกเครื่องดื่มมูสนมนิวซีแลนด์โภชนาการสูง โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 1.มีการบรรยายในเรื่องของการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ให้น้อง ๆ มีความรู้ความเข้าใจในการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อรางกาย 2. ชวนน้องๆเต้นเสริมพัฒนาการผ่านบทเพลง 5 หมู่ที่จะทำให้น้องๆ ได้ออกกำลังกายไปพร้อมกับมีความรู้ด้านโภชนาการ 3.แจกเครื่องดื่มให้น้องๆ 
โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมคือ อยากให้คำนึงถึงการรับประทานที่ครบ5หมู่มีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อเสริมสร้างพัฒนการที่ดีและเจริญเติบโตอย่างเต็มวัย 
Powered by MakeWebEasy.com